lat|eng

Одлуке Председништва КСБ

18.01.2023
Председништво КСБ на својој седници одржаној 17. јануара 2023. године донело је следеће одлуке:
Заказује се редовна годишња Скупштина КСБ за 26. јануар у 13 часова, у Кући кошарке.
Одобрава се помоћ клубовима умањењем другог дела годишње чланарине за сезону 2022/23 за 10%.
Клубови су обавезни да 50% другог дела чланарине уплате до 1. марта, преосталих 50% другог дела чланарине до 1. маја 2023. године.
Клубу који изврши уплату другог дела чланарине у целости до 1. марта (уз претходно измирење свих заосталих финансијских дуговања) одобрава се додатних 10% умањења другог дела годишње чланарине.