lat|eng

Статут КСБ

26.03.2012
На ИИ редовној седници Скупштине Кошаркашког савеза Београда, одржаној 26.03.2012. године, усвојени су СТАТУТ КСБ и Пословник о раду Скупштине КСБ.

Statut KSB 2012.doc

Poslovnik o radu Skupstine KSB 2012.doc